ÖNCE SAĞLIK” (p11) projemizde, ilgili kişinin / kurumun adı veya ilgili bilgilendirmenin fotoğrafı ile, 30.11.2019 tarihine kadar

Medlab’a başvuran kişiler “projedeki tetkik paketlerini” yaptırabilirler. İstenen sayıda paket seçebilirler.

 

Paketler:

(1) Açlık Kan Şekeri, İnsülin / Kolesterol, HDL - LDL, Trigliserid  

(2) Karaciğer Fonksiyonları  (Total Bilirubin, ALT, AST, GGT) ve Böbrek Fonksiyonları  (Üre, Kreatinin)

(3) Kan Sayımı, Sedimantasyon, CRP  ve  İdrar Tetkiki

(4) Tiroid Bezi Fonksiyonları  (ST4, TSH) 

(5) D Vitamini, B12 Vitamini, Demir, Ferritin

(6) Erkek: Prostat T. (Total ve Serbest PSA)  Kadın: Mamografi

(7) Kemik Dansitometre

 

Projede tetkik sonuçları yorumlanır. Tedavi ve takip için öneriler yapılır.

Bilgi için Medlab'ı arayabilirsiniz.

Özel Medlab Laboratuvarı ve Görüntüleme Müessesesi

İran Caddesi  13/10-11-12-13 

Kavaklıdere  06680  Çankaya 

Ankara  

Tel: 0 312 4671954 / 4675685 

Faks: 0 312 467 19 25

  • Instagram Social Icon

MedlabAnkara