"Sağlığınızın kontrolü ve takibi için senede bir gün bir saat ayırmayı unutmayınız"

 

Medlab’da sağlık kontrolü ve check-up tetkikleri kişiye özel planlanır.

Kişilerin yaşlarına, cinsiyetlerine, ailesel ve kişisel risk faktörlerine, şikayetlerine, sağlık geçmişlerine, eski tetkik sonuçlarına, geçirdikleri hastalıklara, istatistiklere göre tetkik listeleri hazırlanır.

 

Yapılması gereken laboratuvar tetkikleri / tetkik grupları belirlenir.

Kan Şekeri - İnsülin, İnsülin Direnci - Kan Yağları - Karaciğer Fonksiyon Tetkikleri - Böbrek Fonksiyon Tetkikleri - Proteinler -  Enzimler - Kan Sayımı - Enflamasyon ve Enfeksiyon Tetkikleri – Vitaminler (B12 – D Vit.)  - Demir - Demir Deposu - Elektrolitler -  Mineraller - Tiroid Fonksiyon Tetkikleri - Hormon Tetkikleri - Tümör Belirteçleri - Hepatit ve HIV Tetkikleri - Kültür - Serolojik Tetkikler - Alerji Tetkikleri - Gaita Tetkiki - İdrar Tetkiki  … arasından gerekli tetkikler seçilir.

Yapılması gereken görüntüleme tetkikleri belirlenir.

Üst Batın Ultrasonografisi - Alt Batın Ultrasonografisi - Tiroid Ultrasonografisi - Mamografi - Meme Ultrasonografisi - Akciğer Grafisi - Diğer Grafiler - Kemik Dansitometre - Elektrokardiyografi … arasından gerekli tetkikler seçilir. 
 

Medlab Danışman Doktorları tarafından değerlendirme yapılır ve tetkik sonuçlarına göre yapılması gerekenler planlanır. 

 

Kişilere gerekli olduğu takdirde ek tetkikler, kardiyolojik incelemeler, smear, endoskopi,  kolonoskopi önerilir.

Medlab tetkik listesi dışında kalan tetkikler (alerji tetkikleri, gıda intolerans tetkikleri...) anlaşmalı laboratuvarlara kan örnekleri gönderilerek yaptırılır. Kan örnekleri Medlab’da alınır, sonuçlar Medlab’dan verilir.

Aşağıdaki tabloda yaşa ve cinsiyete göre standart tetkik paketleri ve kişiye özel eklenebilecek tetkikler ve tetkik grupları tablo şeklinde belirtilmektedir.

 

Özel Medlab Laboratuvarı ve Görüntüleme Müessesesi

İran Caddesi  13/10-11-12-13 

Kavaklıdere  06680  Çankaya 

Ankara  

Tel: 0 312 4671954 / 4675685 

Faks: 0 312 467 19 25

  • Instagram Social Icon

MedlabAnkara