.

. Tel:0312.4671954

Medlab tıbbi danışmanlık ve tetkik hizmetleri veren özel bir laboratuvar ve görüntüleme müessesesi. Tel:03

 

 

 

 

Medlab  ®

 

Özel bir laboratuvar ve görüntüleme müessesesi.

 

‘TANI VE CHECK-UP MERKEZİ’

Description: Description: Description: Description: http://www.medlab.com.tr/index_files/image005.png “25.Yılımız. Güveninize teşekkür ederiz.”

 

 

          

.

Medlab sağlık sorunlarında en çok ihtiyaç duyulan  tıbbi danışmanlık ve tetkik hizmetlerini veren özel bir laboratuvar ve görüntüleme müessesesi.

Description: Description: Description: http://www.medlab.com.tr/index_files/image003.png “Sağlığınızın kontrolü ve takibi için bir dost.”

 

Danışman doktorlarımız ve tetkik ünitelerimiz ile hastalarımıza ve üyelerimize sıcak bir ortamda güleryüz, ilgi ve özenle hizmet sunuyoruz.

 

Description: Description: Description: http://www.medlab.com.tr/index_files/image007.png  Description: Description: Description: http://www.medlab.com.tr/index_files/image009.png  Description: Description: Description: http://www.medlab.com.tr/index_files/image011.jpg   

 

Danışman doktorlarımız  ilk değerlendirme, tetkik planlama, sağlık kontrolü, tanı, tedavi önerileri, takip, yönlendirme, hatırlatma hizmetleri veriyorlar.

 

Laboratuvar ünitelerimizde  biyokimya, mikrobiyoloji, hematoloji tetkiklerini yapılıyor.

Görüntüleme ünitelerimizde  röntgen, ultrasonografi, mamografi, kemik yoğunluğu tetkiklerini yapılıyor.

Sağlık kontrolü / check-up programları  kişilerin yaşlarına, cinsiyetlerine, ailesel ve kişisel risk faktörlerine, istatistiklere, şikayetlerine ve sağlık geçmişlerine göre planlanıyor.

 

Description: Description: Description: Description: http://www.medlab.com.tr/index_files/image003.png “Üyemiz olarak sistemimizden avantajlı yararlanabilirsiniz.”

 

 

          

 

.

 

ÜYELİK SİSTEMİ …

 

Medlab üyesi olarak bir yıl boyunca;

 

Sağlık sorunlarınızda danışman doktorlarımıza / klinik danışmanlarımıza  ücret kavramı olmadan başvurabilirsiniz.

(Danışma, ilk değerlendirme, tetkik planlama, sağlık kontrolü, tanı, tedavi önerileri, takip, yönlendirme, hatırlatma hizmetlerini alabilirsiniz)

 

Tetkiklerinizi avantajlı olarak yaptırabilirsiniz.

 

Sağlık kontrolleriniz ve tetkik zamanlarınız ile ilgili hatırlatma mesajları alırsınız.

(Tetkikleriniz taranır. Cep telefonlarınıza kısa mesajlar gönderilir)

 

Birçok branşta uzman doktorlara fiyat ve tanı-takip avantajı ile muayenehanelerinde muayene olabilirsiniz. Görüntüleme merkezlerinde avantajlardan yararlanabilirsiniz.

 

Description: Description: Description: Description: http://www.medlab.com.tr/index_files/image005.png “Sağlığınız bir sistemin kontrolü ve takibi altına girer.”

 

Sağlık başvurularının çoğunluğu enfeksiyon hastalıkları, aile hekimliği, laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri ile  ilgilidir.

Danışman doktorlarımız enfeksiyon hastalıkları, aile hekimliği, laboratuvar ve radyoloji uzmanlarıdır.

(Medlab’da ve/veya muayenehanelerinde hizmet vermektedirler)

Üyelik bir yıl sürelidir ve ücretlidir. Üyelik istenildiği an başlatılabilir veya yenilenebilir. Sisteme yetişkinler üye olabilirler.

Günümüze kadar sistemimize yaklaşık 20.000 kişi üye olmuştur.

Sistemde kişilerin, özel sağlık sigortası olanların ve kurumların avantajları vardır.

Sistemde  dönemsel değişiklikler olabilir.

 

 

          

  

.

 

SAĞLIK KONTROLÜ / CHECK-UP …

 

Medlab’da sağlık kontrolleri ve check-up tetkikleri kişiye özel planlanır.

Kişilerin yaşlarına, cinsiyetlerine, ailesel ve kişisel risk faktörlerine, sağlık geçmişlerine, eski tetkik sonuçlarına, geçirdikleri hastalıklara, istatistiklere ve şikayetlerine göre tetkik paketleri hazırlanır.

 

Yapılması gereken laboratuvar tetkikleri belirlenir.

( Kan Şekeri - Kan Yağları - Karaciğer Fonksiyon Tetkikleri - Böbrek Fonksiyon Tetkikleri - Proteinler -  Enzimler - Kan Sayımı - Enflamasyon ve Enfeksiyon Tetkikleri - Vitaminler - Demir - Elektrolitler -  Mineraller - Tiroid Fonksiyon Tetkikleri - Hormon Tetkikleri - Tümör Belirteçleri - Hepatit ve HIV Tetkikleri - Kültür - Serolojik Tetkikler - Alerji Tetkikleri - Gaita Tetkiki - İdrar Tetkiki  …)

 

Yapılması gereken görüntüleme tetkikleri belirlenir.

 ( Üst Batın Ultrasonografisi - Alt Batın Ultrasonografisi - Tiroid Ultrasonografisi - Mamografi - Meme Ultrasonografisi - Akciğer Grafisi - Kemik Yoğunluğu Ölçümü - Elektrokardiyografi …)

 

Sonuçlar değerlendirilir. Kişiye sağlık durumu ve yapılması gerekenler ile ilgili bilgiler verilir. Gerekli olduğu takdirde  ek tetkikler, kardiyolojik incelemeler, smear, endoskopi, kolonoskopi önerilir.

 

Description: Description: Description: Description: Description: http://www.medlab.com.tr/index_files/image005.png “Önce sağlığınız. Sağlığınız için senede bir gün bir saat ayırmayı unutmayınız.”

 

          

 

 

SAĞLIK KONTROLLERİNDE  SIK İSTENEN TETKİKLER …

 

LABORATUVAR TETKİKLERİ

KAN ŞEKERİ

(   )  Kan Şekeri

(   )  Tokluk kan şekeri 

(   )  Glikohemoglobin A1c  (HbA1c)

(   )  Glukoz Tolerans Testi

(   )  Glukoz  60. Dakika

 

KAN YAĞLARI

(   )  Total Kolesterol 

(   )  Trigliserid

(   )  HDL Kolesterol 

(   )  LDL Kolesterol

 

BÖBREK FONKSİYONU

(   )  Üre  /  Bun 

(   )  Kreatinin  

(   )  MDRD

(   )  Kreatinin Klirens

 

KARACİĞER FONKSİYONLARI

(   )  ALT   

(   )  AST  

(   )  Alkalen Fosfataz 

(   )  GGT

(   )  Total Bilirubin 

(   )  Direk Bilirubin

 

PROTEİNLER

(   )  Total Protein

(   )  Albumin

(   )  Ürik Asit

(   )  Homosistein

 

ENZİMLER

(   )  Amilaz  

(   )  Lipaz

(   )  CK

(   )  LDH

 

KAN SAYIMI / HÜCRELER

(   )  Hemogram  

(   )  Periferik Yayma

 

ENFLAMASYON / ENFEKSİYON

(   )  Sedimantasyon  

(   )  CRP

(   )  RF  

(   )  ASO 

(   )  ANA

 

DEMİR 

(   )  Demir  

(   )  Demir Bağlama K.

(   )  Ferritin

VİTAMİNLER

(   )  B12  Vitamini

(   )  D Vitamini     

(   )  Folik Asit

 

ELEKTROLİTLER / MİNERALLER

(   )  Sodyum 

(   )  Potasyum

(   )  Klor

(   )  Kalsiyum 

(   )  Fosfor

(   )  Magnezyum  

(   )  Çinko

 

TİROİD TETKİKLERİ

(   )  TSH 

(   )  ST4 

(   )  ST3

(   )  T3  

(   )  T4

(   )  TPO 

(   )  TGA

 

HORMON TETKİKLERİ

(   )  Estradiol 

(   )  FSH  

(   )  LH

(   )  Prolaktin 

(   )  Progesteron

(   )  Kortizol   ( ) Sabah  ( ) Akşam

(   )  Beta HCG

(   ) Testesteron ( ) Total  ( ) Serbest

(   )  İnsülin  ( ) Açlık  ( ) Tokluk 

(   )  İnsülin  Direnci

 

TÜMÖR BELİRTEÇLERİ

(   )  PSA ve  Serbest PSA

(   )  CEA   

(   )  CA19-9

(   )  CA125 

(   )  CA15-3

(   )  AFP

 

HEPATİT / HIV

(   )  HBs Ag   

(   )  Anti HBs

(   )  Anti HAV  

(   )  Anti HCV

(   )  Anti HIV

VENERAL TETKİKLER

(   )  Mycp./Ureap.  ( ) Ön idr. ( ) Akıntı

(   )  Klamidya  ( ) Ön idr. ( ) Akıntı

(   )  Mikroskopik Tetkik  (Akıntı)

(   )  VDRL 

(   )  TPHA

 

KÜLTÜR / ANTİBİYOGRAM

(   )  Boğaz 

(   )  İdrar

(   )  Gaita

(   ) ...................

(   ) Antibiyogram 

 

SEROLOJİ / AGLUTİNASYON

(   )  Gruber Widal

(   )  Brusella Aglütinasyon

(   )  Helikobakter P - Gaita HPSA

(   )  Helikobakter P - Kan (Tarama)

 

TORCH

(   )  Rubella IgM 

(   )  Rubella IgG

(   )  Toxo IgM  

(   )  Toxo IgG

(   )  CMV IgM

(   )  CMV IgG

(   )  Herpes Tip 2  IgM

(   )  Herpes Tip 2  IgG

KANAMA /  PIHTILAŞMA

(   )  PTT - Protrombin Zamanı 

(   )  APTT

(   )  Kanama Zamanı

(   )  Pıhtılaşma Zamanı

 

ALERJİ

(   )  Total Ig E  

(   )  Nasal Smear

 

GAİTA TETKİKLERİ

(   )  Gaita Gizli Kan

(   )  Gaita ( ) Parazit ( ) Mikroskopi

 

İDRAR TETKİKLERİ

(   ) Tam İdrar

(   )  Mikroalbumin ( ) Spot  ( ) 24 s.idrar

 

GÖRÜNTÜLEME  TETKİKLERİ

(   )  Üst Batın Ultrasonografisi

(   )  Alt Batın Ultrasonografisi

(   )  Tiroid Doppler Ultrasonografisi

(   )  Boyun Ultrasonografisi

(   )  Meme Ultrasonografisi

(   )  MAMOGRAFİ 

(   )  PA Akciğer Grafisi

(   )  Sinüs / Waters Grafisi

(   )  Servikal Grafi (2y)

(   )  Lumbosakral Grf.(2y)

(   )  KEMİK YOĞUNLUĞU ÖLÇÜMÜ

(   )  Elektrokardiyografi

 

          

 

.

 

MAMOGRAFİ …

 

Medlab’da mamografi ‘Philips / Sectra Microdose Mammography’ cihazı ile çekilmektedir.

Meme dokusu radyasyona duyarlıdır. Cihaz kendisine patentli foton sayan dedektör teknolojisi ile çalışmaktadır ve düşük doz ile çekim hedeflenmektedir.

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: http://www.medlab.com.tr/mamografi_files/image002.png Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: http://www.medlab.com.tr/mamografi_files/image004.png Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: http://www.medlab.com.tr/mamografi_files/image006.png 

 

Philips MicroDose Mammography™ ile birlikte kullanılan PACS sistemi  dijital mamografi görüntülerinin değerlendirilmesine, saklanmasına ve eski görüntüler ile kıyaslanmasına olanak sağlayan bir görüntüleme ve arşivleme sistemidir.

 

Mamografileri çekilen kişilere, doktorlarının ve kendilerinin bilgisayarlarında açabilecekleri, görüntüler üzerinde istedikleri alanları izleme, büyütme – küçültme, kontrast değiştirme olanaklarını sağlayan program ve dijital mamografi görüntüleri CD ile verilmektedir. Doz değerleri mGy / dGy olarak belirtilmektedir.

 

Cihaz ile ilgili bilgileri www.philips.com/microdose adresinde bulabilirsiniz.

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: http://www.medlab.com.tr/index_files/image005.png “Meme kontrollarının ve erken tanının önemini unutmayınız.”

 

 

          

 

 

 

KAYITLAR / KALİTE KONTROL / SONUÇLAR …

 

Kayıtlar

Medlab’a başvuran kişilere bilgisayarda kayıt dosyaları açılır. Kişilerin geçmiş yıllardaki tetkik sonuçlarına saniyeler içinde ulaşılabilir.  Kayıtlar taranabilir, eski-yeni sonuçlar karşılaştırılabilir. Bilgisayar kayıtları düzenli olarak yedeklenir. Röntgen, mamografi kayıtları dijital olarak arşivlenir.

 

Kalite Kontrol

Laboratuvar  BIORAD, EQAS, LabPT  isimli iç ve dış kalite kontrol sistemlerine üyedir.

 

Yeniden Çalışma Garantisi

Medlab laboratuvarında yapılan tetkikler için yeniden çalışma garantisi verilir. Tetkik isteyen doktorun isteği olursa yapılan  tetkikler tarafımızdan bir hafta içinde yeniden çalışılabilir.

 

Anlaşmalı Laboratuvarlar

Medlab tetkik listesi dışında kalan tetkikler anlaşmalı laboratuvarlarda yaptırılabilir. Kan örnekleri MEDLAB’da alınır, sonuçlar MEDLAB’dan verilir.

 

Sonuç Gönderme

Sonuçlar faks ile, e-mail ile istenilen kişiye veya doktora gönderilebilir.

 

Eve Hizmet

Evden, işyerinden kan örnekleri aldırtılabilir.

 

Description: Description: Description: Description: http://www.medlab.com.tr/index_files/image003.png  “Tetkiklerinizin önemini bilincindeyiz.”

 

          

 

 

 

DANIŞMAN DOKTORLAR / UZMANLAR …

 

 

        

 

Dr. Enis Arpacı, 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, TED Ankara Koleji Mezunu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu, Uzmanlık Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi. (MEDLAB / Muayenehane)

 

Dr. Baha Öcal, 

Aile Hekimliği Uzmanı, TED Ankara Koleji Mezunu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu,  Uzmanlık Sağlık Bakanlığı Numune Hastanesi. (Muayenehane)

 

Dr. Fahrettin Hasırcıoğlu,

Radyoloji Uzmanı, Atatürk Lisesi Mezunu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu, Uzmanlık Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi.  (MEDLAB)

 

Ersin Gönültaş, 

Biyokimya Uzmanı, Magosa Canbolat Lisesi Mezunu, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunu, Uzmanlık Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi. (MEDLAB)

 

Dr. Kenan Şener, 

Klinik Mikrobiyoloji ve Mikrobiyoloji Uzmanı, Eskişehir Atatürk Lisesi Mezunu, GATA Tıp Fakültesi Mezunu, Uzmanlık GATA Tıp Fakültesi

 

 Description: Description: Description: Description: http://www.medlab.com.tr/index_files/image003.png “Bize danışabilirsiniz.”

 

          

 

 

        

ANLAŞMALI KURULUŞLAR … 

 

Medlab’ın TBMM, Bankalar, Özel Sağlık Sigortası Şirketleri ve birçok kuruluş ile doğrudan ödeme ve/veya fiyat anlaşmaları vardır.

Listede ve anlaşmalarda dönemsel değişiklikler olabilmektedir. Anlaşmalı kuruluşlar ile ilgili bilgi almak için bizi arayabilirsiniz.

 

Özel Sağlık Sigortaları

Tutarı özel sigortanın ödediği

kişinin varsa katılım payı ödediği

Anlaşmalar

ALLIANZ SİGORTA

ALLIANZ SİGORTA (PSA / Mamografi)

ALLIANZ SİGORTA (Check-Up)

ANADOLU SİGORTA

AXA SİGORTA

ANKARA SİGORTA /

ERGO SİGORTA

EUREKO SİGORTA /

GROUPAMA SİGORTA

GÜVEN SİGORTA

HALK SİGORTA /

MAPFRE SİGORTA

RAY SİGORTA

ZİRAAT SİGORTA

 

Tutarı önce kişinin avantajlı ödediği

sonra kendisinin özel sigortasından

aldığı uygulamalar

ALLİANZ SİGORTA bazı poliçeleri

(Optimum / vitamin poliçeleri )

BATI SİGORTA

DUBAI GROUP SİGORTA

FİBA SİGORTA

GARANTİ SİGORTA

GLOBAL SİGORTA

GÜNEŞ SİGORTA

HDI SİGORTA

NİPPON SİGORTA

SOMPO JAPON SİGORTA

 

Tutarı önce kişinin ödediği

sonra kendisinin özel sigortasından

aldığı uygulamalar

ACIBADEM SİGORTA

DEMİR HAYAT

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Tutarı TBMM’nin ödediği anlaşma

 

Bankalar

Tutarı bankanın ödediği anlaşmalar

HALKBANK VAKFI

VAKIFBANK

ZİRAAT&HALK BANKASI VAKFI

Tutarı kişinin avantajlı ödediği anlaşmalar

AKBANK VAKFI

DÜNYA BANKASI

İŞ BANKASI

MERKEZ BANKASI

MERKEZ BANKASI VAKFI

TÜRK DIŞ TİCARET BANKASI VAKFI

YAPI KREDİ BANKASI

ZİRAAT VAKFI

 

Anlaşmalar veya farklı uygulamalar

yapılan kurum veya kuruluşlar

 

Elçilikler

BANGLADEŞ ELÇİLİĞİ

BELÇİKA ELÇİLİĞİ

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

İSPANYA ELÇİLİĞİ

İSRAİL ELÇİLİĞİ

İTALYAN  ELÇİLİĞİ

JAPON ELÇİLİĞİ

JAPON ELÇİLİĞİ  (Sağlık kontrolu)

POLONYA ELÇİLİĞİ

PORTEKİZ ELÇİLİĞİ

GÜNEY SUDAN ELÇİLİĞİ

YENİ ZELLANDA ELÇİLİĞİ

 

Kurumlar

ABB Elektrik

ABBAYS

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

CMS SAĞLIK

ELYA İnşaat

IBM (Check-Up)

IOM (Uluslararası Göç Örgütü)

ÖZTAŞ İNŞAAT

TED ANKARA KOLEJİ MEZUNLARI

UNİCEF

 

Odalar

ANKARA SANAYİ ODASI

ANKARA TİCARET ODASI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER

 

Dernekler

ROTARY KULÜBÜ ÜYELERİ

 

Kulüpler

ANKARA TENİS KULÜBÜ (ATK)

TENİS KULÜBÜ KAVAKLIDERE

CAPITAL COUNTRY CLUB

BEDD Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği

 

          

 

 

 

ÜYELER İÇİN HATIRLATMALAR …

 

Üyelerin sistemden muayenehanelerine gidebilecekleri çeşitli branşlarda uzman doktorlar ve bazı görüntüleme merkezleri aşağıda yer almaktadır.  (Sayfa belirli aralıklarla güncellenmektedir. İsimler sıra takip etmemektedir. 30.03.2017)

 

Aile Hekimliği

 

Baha Öcal 

Uzm.Dr.

 

 

Enfeksiyon Hastalıkları

 

Gonca Atalay

Uzm.Dr.

Enis Arpacı

Uzm.Dr.

 

 

Cerrahi

 

Ayhan Kuzu

Prof.Dr.

Erhan Onuk 

Prof.Dr.

İskender Alaçayır

Prof.Dr.

Savaş Koçak

Prof.Dr.

Kaan Karayalçın

Prof.Dr.

Ethem Geçim

Prof.Dr.

Ahmet Özenç

Prof.Dr.

Cüneyt Köksoy

Prof.Dr.

 

 

Dermatoloji

 

Seher Bostancı

Prof.Dr.

Aysel Gürler

Prof.Dr.

Fikret Kölemen

Prof.Dr.

Nilsel İlter

Prof.Dr.

Jale Erdemli

Uzm.Dr.

Nur Yüksel

Uzm.Dr.

 

 

Endokrinoloji

 

İlhan Yetkin

Prof.Dr.

Füsun Törüner

Prof.Dr.

Göksun Ayvaz

Prof.Dr.

 

 

Fizik Tedavi

 

Zafer H. Hasçelik

Prof.Dr.

 

 

Gastroenteroloji

 

Ahmet Görgül

Prof.Dr.

Halis Şimşek

Prof.Dr.

Kadir Bahar

Prof.Dr.

Murat Törüner

Prof.Dr.

Mehmet Cindoruk

Prof.Dr.

 

 

Göğüs Hastalıkları

 

Kıvılcım Oğuz Ülgen

Prof.Dr.

Yavuz Selim Demirel

Prof.Dr.

 

 

Göğüs Cerrahisi

 

Adem Güngör

Prof.Dr.

 

 

Göz Hastalıkları

 

Cumhur Şener

Prof.Dr.

Koray Budak

Doç.Dr.

Gölge Acaroğlu

Doç.Dr.

Sibel Şalvarlı

 Op.Dr.

 

 

Hematoloji

 

Kadri Yamaç

Prof.Dr.

İç Hastalıkları

 

Kadın Hast. Doğum

 

Hakan Yaralı

Prof.Dr.

Fırat Ortaç

Prof.Dr.

Ömer Çobanoğlu

Doç.Dr.

Cihangir Çakıcı

Doç.Dr.

Feride Söylemez

Prof.Dr.

Murat Ergün

Uzm.Dr.

Belgin Polat

Uzm.Dr.

Mehtap Polat

Uzm.Dr.

Zehra Yorgancıoğlu

Uzm.Dr.

Esra Ayşin Tonguç

Doç.Dr.

 

 

Kardiyoloji

 

Kenan Ömürlü

Prof.Dr.

Celal Kervancıoğlu 

Prof.Dr.

Deniz Kumbasar

Prof.Dr.

 

 

Kalp Damar Cerrahisi

 

 

 

Kulak Burun Boğaz

 

Gürsel Dursun

Prof.Dr.

Umut Akyol

Prof.Dr.

Can Koç

Prof.Dr.

Yücel Anadolu

Prof.Dr.

Sabri Uslu

Prof.Dr.

Mustafa Saatçi

Prof.Dr.

 

 

Nefroloji

 

Çetin Turgan

Prof.Dr.

 

 

Nöroloji

 

Kubilay Varlı

Prof.Dr.

Özden Şener

Prof.Dr.

 

 

Beyin Cerrahisi

 

 

 

Onkoloji

 

 

 

Ortopedi

 

Ahmet Atay

Prof.Dr.

Mehmet Demirtaş

Prof.Dr.

Ertuğrul Şener

Prof.Dr.

Sinan Adıyaman

Prof.Dr.

Bülent Erdemli

Prof.Dr.

 

 

Estetik-Plastik Cerrahi

 

Selim Çelebioğlu

Doç.Dr.

Aycan Kayıkçıoğlu

Prof.Dr.

 

 

Psikiyatri

 

Hakan Kumbasar

Prof.Dr.

 

 

Romatoloji / İmmunoloji

 

 

 

Üroloji

 

İlhan Erkan

Prof.Dr.

Önder Yaman

Prof.Dr.

Sümer Baltacı

Prof.Dr.

Tarkan Soygür

Prof.Dr.

Yaşar Bedük

Prof.Dr.

Murat Dayanç

Prof.Dr.

 

 

 

Görüntüleme Merkezleri

İntegra, Primer, Visart, Açık MR, CardioCheck…

 

 

          

 

 

 

BRIEF INFORMATION …

 

 Medlab is a diagnosis center that gives service with its unique  ‘Medical Consultancy, Laboratory and Radiologic Tests, Health Control, Diagnosis, Follow-Up, Referral and Remainder’ system.

 

The center concentrates on common health problems. There are medical cosultants and diagnosis units of the center.  It is founded in 1992 and gives service over 20.000 people per year.

 

The medical consultants of Medlab give medical counselling, plan the necessary tests and follow the patients. They also plan health control programmes according to the complaints, health history, risk factors, age and gender. They can reach the files and previous test results of the patients within seconds covering the past 20 years.  They plan the necessary consultations with the branch specialists at their private offices for the necessary cases.

 

The diagnosis units perform the most needed tests and examinations. ( Clinical  Biochemistry, Clinical  Microbiology, Hematology, Conventional Radiology, Ultrasonography, Digital Mammography, Bone Mineral Densitometry )

 

-     Laboratories of Medlab are members of the Quality Assurance Services like BIO-RAD, EQAS, LABPT.

-     The laboratory unit guarantees  renewal of the tests free of charge if requested by the patient’s doctor in a week.

-     The patients can take their test results by e-mail or fax.

-     The system send short message reminders for the test results and health controls.

-     Medlab  services do not  cover emergency cases and night calls.

 

Medlab members can have advantages in,

Medical consultancy services,  diagnosis services  and consultations with the branch specialists at their private offices.

Please call Medlab for detailed infomation about the membership system and the advantages.

 

The doctors, laboratory and radiology specialists and family medicine consultants of Medlab;

 

Dr. Enis Arpacı, 

Infectious Diseases Specialist, Graduaded from T.E.D. Ankara Collage and University of Ankara  - Faculty of Medicine

Specialised in Ankara State Hospital, Infectious Diseases and Clinical Microbiology Department

Dr. Baha Öcal, 

Family Medicine Specialist, Graduaded from T.E.D. Ankara Collage and University of Ankara  - Faculty of Medicine,

Specialised in Ankara – Numune State Hospital  ( Private office )

Dr. Fahrettin Hasırcıoğlu, 

Radiology Specialist,  Specialised in University of Hacettepe - Faculty of Medicine

Ersin Gönültaş, 

Biochemistry Specialist, Specialised in Ankara State Hospital Biochemistry Department

Dr. Kenan Şener, 

Clinical Microbiology Specialist, Specialised in GATA Medical Faculty

 

 

Medlab,  İran Caddesi 13 / 10 Kavaklıdere 06700 Çankaya Ankara

Tel : 0312 4671954  Faks : 0312 4671925

medlab.info@yahoo.com.tr  .www.medlab.com.tr

 

          

 

 

 

ADRES / İLETİŞİM …

 

Adres:  MEDLAB  İran Caddesi 13./.10  Kavaklıdere 06700  Çankaya..Ankara  

Telefon:.0312.4671954

Faks:.0312.4671925

E-mail:.medlab.info@yahoo.com.tr

Web:.www.medlab.com.tr 

Çalışma Saatleri: Hafta içi:08:30.-.18:00 Cumartesi:08:30 -13:00  Pazar.günleri.kapalıdır.

 

Çevredeki Otoparklar: 

Binnaz Sokak girişindeki otopark

(MEDLAB yanı)

Binnaz Sokak çıkışındaki otopark

Buğday Sokak girişindeki otopark

Güniz Sokak sonundaki otopark

Divan Oteli otoparkı

Hilton Oteli otoparkı

Karum Alışveriş Merkezi otoparkı